Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΑΓ. ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ 12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΚΑΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30-9::50
(ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10 ΛΗΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 3/10, 8ΜΜ


 ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

Τα ιδιόμελα και τα δοξαστικά των Ιερών ακολουθιών του Αγ. Δωδεκαημέρου. Παραλλαγή (επιλογές), μέλος, ανάλυση και ερμηνεία χαρακτήρων, μετρική, μουσικές φράσεις, ήχοι εναλλαγές και κλάδοι, μορφολογία, ισοκρατήματα, μουσικές εργασίες.

 

1η Συνάντηση: Εισαγωγή, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, η ερμηνεία των μελών, η μεθοδολογία εργασίας.
Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό της Α΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

2η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Γ΄ & ΣΤ΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

3η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό της θ΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

4η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό του Εσπερινού Χριστουγέννων.

5η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του όρθρου των Χριστουγέννων.

6η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Εσπερινού του Αγ. Βασιλείου.

7η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Όρθρου του Μ. Βασιλείου, Εργασίες.

8η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Α΄ & Γ΄ Ωρών των Θεοφανείων.

9η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των ΣΤ΄ & Θ΄ Ωρών των Θεοφανείων.

10η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Α & Γ Ωρών των Θεοφανείων.

11η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Όρθρου των Θεοφανείων.

12η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά και του Αγιασμού των Θεοφανείων. Εργασίες, Επίλογος

Διδάσκων Αρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης. Διευθυντής Βυζαντινής Χορωδίας Κερκύρας,
Δάσκαλος Ψαλτικής Τέχνης. 

Επικοινωνία στο τηλέφωνο 6937765348.

Κόστος συμμετοχής 12 διαδικτυακών συναντήσεων - 24 διδακτικών ωρών: 60 ευρώ.

Η συμβολική αυτή συμμετοχή θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του συλλόγου και του έργου της Βυζαντινής Χορωδίας Κερκύρας.

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 


Η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας διοργανώνει διαδικτυακά μαθήματα Ελληνικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής  στο Ωδείο Εάν τα μέτρα προληψης της πανδημίας επιτρέψουν θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες ημερομηνίες και δια δια ζώσης μαθήματα στην πόλη της Κέρκυρας, στην Λευκίμμη  στην Ι. Μονή Υ. Θ. Υψηλής Μαγουλάδων, και σε άλλες περιοχές της Κέρκυρας  όπου θα υπάρξει ενδιαφέρον από  μαθητές.

·       Τα μαθήματα παρέχονται Δωρεάν με συμβολική ενίσχυση της Χορωδίας μας.

·       Παρέχεται πιστοποίηση σπουδών με αναγνωρισμένα πτυχία, από συνεργαζόμενο με τη Χορωδία Ωδείο.

·       Συστηματική διδασκαλία σύμφωνα με την παράδοση των παλαιών διδασκάλων.

·       Διδασκαλία   Θεωρίας, κλιμάκων και ερμηνείας.

·       Διδασκαλία Ισοκρατημάτων.

·       Διδασκαλία στοιχείων Τυπικού.

·       Πρακτική και συμμετοχή  στο σώμα της Βυζαντινής Χορωδίας; Κερκύρας.  (Βασική προϋπόθεση συμμετοχής).

·       Σεμινάρια και λοιπές εκδηλώσεις Ψαλτικής Τέχνης.

·       Συμμετοχή σε Λατρευτικές Εκδηλώσεις.

Θα λειτουργήσουν όλες οι τάξεις της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής καθώς και  μεταπτυχιακό και μεταδιπλωματικό τμήμα.

Πληροφορίες & Εγγραφές στο τηλέφωνο  6937765348.

 Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: byzantinchoir@iqnet.gr

 

Διδάσκων Αρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης, Διευθυντής Βυζαντινής Χορωδίας Κερκύρας. Δάσκαλος της Ψαλτικής τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι ας  εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.