Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΑΓ. ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ 12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΚΑΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30-9::50
(ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10 ΛΗΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 3/10, 8ΜΜ


 ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

Τα ιδιόμελα και τα δοξαστικά των Ιερών ακολουθιών του Αγ. Δωδεκαημέρου. Παραλλαγή (επιλογές), μέλος, ανάλυση και ερμηνεία χαρακτήρων, μετρική, μουσικές φράσεις, ήχοι εναλλαγές και κλάδοι, μορφολογία, ισοκρατήματα, μουσικές εργασίες.

 

1η Συνάντηση: Εισαγωγή, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, η ερμηνεία των μελών, η μεθοδολογία εργασίας.
Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό της Α΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

2η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Γ΄ & ΣΤ΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

3η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό της θ΄ Ώρας των Χριστουγέννων.

4η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και το Δοξαστικό του Εσπερινού Χριστουγέννων.

5η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του όρθρου των Χριστουγέννων.

6η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Εσπερινού του Αγ. Βασιλείου.

7η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Όρθρου του Μ. Βασιλείου, Εργασίες.

8η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Α΄ & Γ΄ Ωρών των Θεοφανείων.

9η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των ΣΤ΄ & Θ΄ Ωρών των Θεοφανείων.

10η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά των Α & Γ Ωρών των Θεοφανείων.

11η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά του Όρθρου των Θεοφανείων.

12η Συνάντηση: Τα ιδιόμελα και τα Δοξαστικά και του Αγιασμού των Θεοφανείων. Εργασίες, Επίλογος

Διδάσκων Αρχιμ. Σπυρίδων Σκορδίλης. Διευθυντής Βυζαντινής Χορωδίας Κερκύρας,
Δάσκαλος Ψαλτικής Τέχνης. 

Επικοινωνία στο τηλέφωνο 6937765348.

Κόστος συμμετοχής 12 διαδικτυακών συναντήσεων - 24 διδακτικών ωρών: 60 ευρώ.

Η συμβολική αυτή συμμετοχή θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του συλλόγου και του έργου της Βυζαντινής Χορωδίας Κερκύρας.