Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ανακοινώνουμε οτι η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας δημιουργεί χορωδιακό τμήμα παραδοσιακής μουσικής. 

Στο τμήμα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν παιδιά, άνδρες και γυναίκες, οποιαδήποτε ηλικίας, χωρίς να απαιτείται γνώση μουσικής σημειογραφίας. 

Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς μας παράδοσης καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κομμάτια: τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τὴν κρητικὴ λαϊκὴ μουσική, τὸ μικρασιάτικο, τὸ ρεμπέτικο καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι.
Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Ἡ μουσικὴ καὶ ὁ λόγος εἶναι τὰ δυὸ κύρια συστατικά του στοιχεῖα καὶ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ χορό. Τὸ δημοτικὸ τραγούδι πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις ἐξέλιξης τῆς μορφῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του καὶ οἱ ρίζες του εἶναι πολὺ βαθιές.
Κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρέπει νὰ γεννήθηκε σὲ παλαιότατες καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Στοὺς πρωτόγονους λαοὺς ὑπῆρχαν τραγούδια μὲ στοιχειώδη λόγο καὶ μουσική, μὲ τελετουργικὸ καὶ μαγικὸ σκοπό, ποὺ συνόδευαν μαγικὲς πράξεις καὶ ἄλλες ὁμαδικὲς ἐκδηλώσεις.
Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ἀπέκτησε συναισθηματικὸ χαρακτήρα μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ ὁμαδικὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ εἶναι κτῆμα ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ, ποὺ τὸ θεωρεῖ δημιούργημά του. Ἕνας προικισμένος κάθε φορὰ λαϊκὸς ἄνθρωπος συνθέτει κάποιο τραγούδι τὸ ὁποῖο, περνώντας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα μέσα στὸ λαό, δέχεται διάφορες μετατροπές. Ἡ ὁριστικὴ αὐτὴ μορφὴ πλάθεται σιγὰ σιγά.
Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, ἐπικράτησαν νέες ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες, ποὺ ἀποτυπώθηκαν κι αὐτὲς σὲ ἄλλα δημοτικὰ τραγούδια, ἀκριτικά, ἱστορικά, μοιρολόγια, κλέφτικα κ.ἄ.


Διαβάστε περισσότερα: https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/elliniki-paradosiaki-moysiki/
Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς μας παράδοσης καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κομμάτια: τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τὴν κρητικὴ λαϊκὴ μουσική, τὸ μικρασιάτικο, τὸ ρεμπέτικο καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι.
Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Ἡ μουσικὴ καὶ ὁ λόγος εἶναι τὰ δυὸ κύρια συστατικά του στοιχεῖα καὶ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ χορό. Τὸ δημοτικὸ τραγούδι πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις ἐξέλιξης τῆς μορφῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του καὶ οἱ ρίζες του εἶναι πολὺ βαθιές.
Κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρέπει νὰ γεννήθηκε σὲ παλαιότατες καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Στοὺς πρωτόγονους λαοὺς ὑπῆρχαν τραγούδια μὲ στοιχειώδη λόγο καὶ μουσική, μὲ τελετουργικὸ καὶ μαγικὸ σκοπό, ποὺ συνόδευαν μαγικὲς πράξεις καὶ ἄλλες ὁμαδικὲς ἐκδηλώσεις.
Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ἀπέκτησε συναισθηματικὸ χαρακτήρα μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ ὁμαδικὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ εἶναι κτῆμα ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ, ποὺ τὸ θεωρεῖ δημιούργημά του. Ἕνας προικισμένος κάθε φορὰ λαϊκὸς ἄνθρωπος συνθέτει κάποιο τραγούδι τὸ ὁποῖο, περνώντας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα μέσα στὸ λαό, δέχεται διάφορες μετατροπές. Ἡ ὁριστικὴ αὐτὴ μορφὴ πλάθεται σιγὰ σιγά.
Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, ἐπικράτησαν νέες ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες, ποὺ ἀποτυπώθηκαν κι αὐτὲς σὲ ἄλλα δημοτικὰ τραγούδια, ἀκριτικά, ἱστορικά, μοιρολόγια, κλέφτικα κ.ἄ.


Διαβάστε περισσότερα: https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/elliniki-paradosiaki-moysiki/
Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς μας παράδοσης καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κομμάτια: τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τὴν κρητικὴ λαϊκὴ μουσική, τὸ μικρασιάτικο, τὸ ρεμπέτικο καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι.
Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Ἡ μουσικὴ καὶ ὁ λόγος εἶναι τὰ δυὸ κύρια συστατικά του στοιχεῖα καὶ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ χορό. Τὸ δημοτικὸ τραγούδι πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις ἐξέλιξης τῆς μορφῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του καὶ οἱ ρίζες του εἶναι πολὺ βαθιές.
Κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρέπει νὰ γεννήθηκε σὲ παλαιότατες καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Στοὺς πρωτόγονους λαοὺς ὑπῆρχαν τραγούδια μὲ στοιχειώδη λόγο καὶ μουσική, μὲ τελετουργικὸ καὶ μαγικὸ σκοπό, ποὺ συνόδευαν μαγικὲς πράξεις καὶ ἄλλες ὁμαδικὲς ἐκδηλώσεις.
Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ἀπέκτησε συναισθηματικὸ χαρακτήρα μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ ὁμαδικὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ εἶναι κτῆμα ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ, ποὺ τὸ θεωρεῖ δημιούργημά του. Ἕνας προικισμένος κάθε φορὰ λαϊκὸς ἄνθρωπος συνθέτει κάποιο τραγούδι τὸ ὁποῖο, περνώντας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα μέσα στὸ λαό, δέχεται διάφορες μετατροπές. Ἡ ὁριστικὴ αὐτὴ μορφὴ πλάθεται σιγὰ σιγά.
Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, ἐπικράτησαν νέες ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες, ποὺ ἀποτυπώθηκαν κι αὐτὲς σὲ ἄλλα δημοτικὰ τραγούδια, ἀκριτικά, ἱστορικά, μοιρολόγια, κλέφτικα κ.ἄ.


Διαβάστε περισσότερα: https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/elliniki-paradosiaki-moysiki/

Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς μας παράδοσης καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κομμάτια: τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τὴν κρητικὴ λαϊκὴ μουσική, τὸ μικρασιάτικο, τὸ ρεμπέτικο καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι.

Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Ἡ μουσικὴ καὶ ὁ λόγος εἶναι τὰ δυὸ κύρια συστατικά του στοιχεῖα καὶ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ χορό. Τὸ δημοτικὸ τραγούδι πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις ἐξέλιξης τῆς μορφῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του καὶ οἱ ρίζες του εἶναι πολὺ βαθιές.
  

Η παραδοσιακή μουσική, είναι έκφραση της ψυχής του λαού, και ο καθένας μέσα από την παράδοση εκφράζει τα συναισθήματα που με μοναδικό διαχρονικό τρόπο περιέχουν τα τραγούδια, με το προσωπικό του τρόπο.


Ἡ παραδοσιακὴ μουσικὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς μας παράδοσης καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κομμάτια: τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τὴν κρητικὴ λαϊκὴ μουσική, τὸ μικρασιάτικο, τὸ ρεμπέτικο καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι.
Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Ἡ μουσικὴ καὶ ὁ λόγος εἶναι τὰ δυὸ κύρια συστατικά του στοιχεῖα καὶ συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ χορό. Τὸ δημοτικὸ τραγούδι πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις ἐξέλιξης τῆς μορφῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του καὶ οἱ ρίζες του εἶναι πολὺ βαθιές.
Κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρέπει νὰ γεννήθηκε σὲ παλαιότατες καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Στοὺς πρωτόγονους λαοὺς ὑπῆρχαν τραγούδια μὲ στοιχειώδη λόγο καὶ μουσική, μὲ τελετουργικὸ καὶ μαγικὸ σκοπό, ποὺ συνόδευαν μαγικὲς πράξεις καὶ ἄλλες ὁμαδικὲς ἐκδηλώσεις.
Τὸ δημοτικὸ τραγούδι ἀπέκτησε συναισθηματικὸ χαρακτήρα μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ ὁμαδικὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ εἶναι κτῆμα ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ, ποὺ τὸ θεωρεῖ δημιούργημά του. Ἕνας προικισμένος κάθε φορὰ λαϊκὸς ἄνθρωπος συνθέτει κάποιο τραγούδι τὸ ὁποῖο, περνώντας ἀπὸ στόμα σὲ στόμα μέσα στὸ λαό, δέχεται διάφορες μετατροπές. Ἡ ὁριστικὴ αὐτὴ μορφὴ πλάθεται σιγὰ σιγά.
Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, ἐπικράτησαν νέες ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες, ποὺ ἀποτυπώθηκαν κι αὐτὲς σὲ ἄλλα δημοτικὰ τραγούδια, ἀκριτικά, ἱστορικά, μοιρολόγια, κλέφτικα κ.ἄ.


Διαβάστε περισσότερα: https://ront-ekklisiastikis-ymnodias.webnode.gr/elliniki-paradosiaki-moysiki/

Προσκαλούμε σε τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία της Μουσικής Σχολής Κέρκυρας, 2661037750 (Απογευματινές ώρες).


και στον διδάσκοντα π. Σπυρίδωνα Σκορδίλη 6937765348

Έναρξη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 8-9μμ. στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας.

Κατά την πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ακρόαση των μελών και θα οριστεί από κοινού η μέρα και η ώρα των συναντήσεων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

"Corfu Music Art" η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας.

Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η  Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών.   
 
Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. 

Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους.

 

Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. 
Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα:
·        Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων
·        Μουσικής αγωγής
·        Κλασικά έγχορδα
·        Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν
·        Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική
·        πνευστών
·        Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού
·        Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες
·        Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
·        Βυζαντινής μουσικής
·        Παιδική χορωδία
·        Φωνητικά σύνολα
·        Οργανικά σύνολα.

Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι.


Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα.

Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής  για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. 

Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. 

Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και  σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας.  Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική).Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr
Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Εμφανίσεις: 525 Ημ / νία: 12.09.19 Κράτα το Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 3.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 4.png Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 1.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 5.png Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα: Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων Μουσικής αγωγής Κλασικά έγχορδα Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική πνευστών Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινής μουσικής Παιδική χορωδία Φωνητικά σύνολα Οργανικά σύνολα. Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι. Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα. Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική). Τα τηλέφωνα είναι: 26610-37750 & 6982099728 Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή ΚέρκυραςΜουσική Σχολή Κέρκυρας Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες Τηλέφωνο: +30 26610-37750 & +30 6982099728 Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr
Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Εμφανίσεις: 525 Ημ / νία: 12.09.19 Κράτα το Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 3.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 4.png Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 1.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 5.png Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα: Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων Μουσικής αγωγής Κλασικά έγχορδα Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική πνευστών Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινής μουσικής Παιδική χορωδία Φωνητικά σύνολα Οργανικά σύνολα. Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι. Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα. Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική). Τα τηλέφωνα είναι: 26610-37750 & 6982099728 Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή ΚέρκυραςΜουσική Σχολή Κέρκυρας Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες Τηλέφωνο: +30 26610-37750 & +30 6982099728 Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr
Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Εμφανίσεις: 525 Ημ / νία: 12.09.19 Κράτα το Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 3.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 4.png Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 1.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 5.png Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα: Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων Μουσικής αγωγής Κλασικά έγχορδα Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική πνευστών Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινής μουσικής Παιδική χορωδία Φωνητικά σύνολα Οργανικά σύνολα. Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι. Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα. Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική). Τα τηλέφωνα είναι: 26610-37750 & 6982099728 Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή ΚέρκυραςΜουσική Σχολή Κέρκυρας Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες Τηλέφωνο: +30 26610-37750 & +30 6982099728 Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr
Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Εμφανίσεις: 525 Ημ / νία: 12.09.19 Κράτα το Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 3.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 4.png Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 1.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 5.png Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα: Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων Μουσικής αγωγής Κλασικά έγχορδα Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική πνευστών Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινής μουσικής Παιδική χορωδία Φωνητικά σύνολα Οργανικά σύνολα. Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι. Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα. Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική). Τα τηλέφωνα είναι: 26610-37750 & 6982099728 Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή ΚέρκυραςΜουσική Σχολή Κέρκυρας Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες Τηλέφωνο: +30 26610-37750 & +30 6982099728 Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr
Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Εμφανίσεις: 525 Ημ / νία: 12.09.19 Κράτα το Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή Κέρκυρας Ένας νέος χώρος μάθησης σπουδής και καλλιέργειας της μουσικής δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας «Corfu Mucic Art» ιδρύθηκε από την Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας με τη συνεργασία φίλων και συνεργατών. Ο σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής αυτής είναι η καλλιέργεια της μουσικής και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την περαιτέρω σπουδή της, καθώς και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών. Η Κέρκυρα είναι ένας ιδιαίτερα ευλογημένος τόπος. Η μουσική της παράδοση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ποικιλόμορφη. Στον πλούτο αυτό της μουσικής παραδόσεως πάντα υπάρχει όχι μόνο περιθώριο για την μουσική καλλιέργεια αλλά και ανάγκη για να εκφραστεί δημιουργικά όλο το φάσμα και οι εκφράσεις αυτής της πλούσιας παράδοσης. Στη σχολή μας, αυτό που χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας είναι όρεξη για δουλειά και αγάπη για την Κέρκυρα και την μουσική της. Αγάπη και σεβασμό για τους κερκυραίους και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και θα παραλάβουν την σκυτάλη αυτής της παράδοσης. Ακόμη, στη Σχολή μας, οι καθηγητές έχουν ελευθερία κινήσεων για να πραγματοποιούν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν ιδέες που προάγουν την μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την μουσική, και αναδεικνύουν το ταλέντο τους, με σωστό τρόπο, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 3.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 4.png Η υπεύθυνη για την λειτουργία της Σχολής και Διευθύντρια σπουδών κ. Σταματίνα Καρύδη, Καθηγήτρια φωνητικής, ανωτέρων θεωρητικών και mezzo soprano, άνθρωπος της μουσικής με πολύ μεγάλη εμπειρία, συντονίζει τις προσπάθειες των καθηγητών και διευκολύνει κάθε καλή πρωτοβουλία που συντελεί στην πρόοδο των μαθητών. Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 1.png Click to enlarge image mousiki-sxoli-kerkyras-corfuland 5.png Η Σχολή μας περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα μαθήματα που αφορούν τη μουσική. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τμήματα: Θεωρητικών και ανωτέρων θεωρητικών καθώς και τμήμα προετοιμασίας για μουσικά τμήματα πανεπιστημίων Μουσικής αγωγής Κλασικά έγχορδα Πιάνο - Αρμόνιο - Ακκορντεόν Κιθάρα κλασική – ακουστική – ηλεκτρική πνευστών Φωνητικής- κλασικού & σύγχρονου τραγουδιού Ταχύρυθμα τμήματα οργάνων για ενήλικες Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Βυζαντινής μουσικής Παιδική χορωδία Φωνητικά σύνολα Οργανικά σύνολα. Έχουμε την τιμή, να συνεργάζεται μαζί μας, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες στην Ελλάδα στην παραδοσιακή μουσική, ο Μανώλης Καρπάθιος, ιδρυτής της Ορχήστρας «Ρωμάνα» ο οποίος θα διδάξει κανονάκι. Στη Σχολή μας επίσης θα λειτουργήσουν από φέτος ποικίλα φωνητικά και οργανικά σύνολα. Ακόμη στο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια , Αγιογραφίας, Ελληνικής Οκταηχίας, Πρακτικής Ψαλτικής για τη Θεία λειτουργία. Θα πραγματοποιηθούν επίσης ποικίλες δράσεις που διοργανώνει η Βυζαντινή Χορωδία Κερκύρας. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Κέρκυρας και ανοίγει η νέα χρονιά με προοπτικές και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η Μουσική Σχολή Κέρκυρας, ξεκίνησε την λειτουργία της και προσκαλεί όλους τους φιλόμουσους. Με αγάπη και σεβασμό στο δάσκαλο, στο μαθητή, στο γονέα και σε κάθε φίλο της μουσικής που θέλει να επεκτείνει τις γνώσεις του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς μας. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες, (δίπλα στη γενική ταχυδρομική). Τα τηλέφωνα είναι: 26610-37750 & 6982099728 Corfu Music Art: η νέα Μουσική Σχολή ΚέρκυραςΜουσική Σχολή Κέρκυρας Δ/νση: 2ο χιλιόμετρο Eθνικής Πέλεκα, στις Κουλίνες Τηλέφωνο: +30 26610-37750 & +30 6982099728 Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr Πηγή: www.corfuland.gr

Πηγή: www.corfuland.gr