Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
(κείμενο όπως ψάλεται στην Κέρκυρα)


Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργώ λόγω μόνο, ποταμούς ανεχαιτησας. Σπυρίδων μακάριε, σοφέ, όθεν νεκρά σοι εν τάφω προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες. Και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερότατε. δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.


Ήχος πρώτος.

Ηχογράφηση από πρόβα της χορωδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου